Родословная Мей Ли

Long Cheng Chang Mao

Huang Hua

 

Long Cheng Chang Mao

Hei Hu

Da Mao Niu
Xiao Hua
Hu Niu

Da Bao
Xiao Feng
Huang Hua

Ding Dang

Da Hei
Mu Mu
Bao Bei

Fei Fei
Yuan Yuan